Contact!

KAM

Uw duurzame recycling partner

Peute Recycling bv streeft ernaaar om een duurzame band op te bouwen met haar medewerkers.

Een goede samenwerking staat bij ons voorop. Dit geldt voor onze klantenkring, maar zeker ook voor onze medewerkers. Door  met lokale overheden en instanties samen te werken, geeft Peute mensen met een beperking of mensen uit een herintegratietraject de kans om weer deel uit te maken van de samenleving. Wij voelen ons sociaal verantwoordelijk en willen samen werken aan een betere toekomst.

Kwaliteit

We leiden onze medewerkers op om de bedrijfsprocessen te beschermen.  Daarnaast hebben we tevens een speciale Quality Control afdeling. Deze QC-inspecteurs zijn speciaal getraind in het monitoren, rapporteren en verbeteren van de bedrijfsprocessen, met een kwalitatief hoog eindproduct als resultaat.

Arbo

Door te investeren in onze medewerkers, worden zij deel van de organisatie Peute en voelen zij zich verantwoordelijk voor hun dagelijkse werkzaamheden.

Als onderdeel van ons arbobeleid, worden onze medewerkers opgeleid om een veilige werkomgeving te creëren en deze zo nodig te verbeteren. We hebben diverse EHBO posten op ons terrein en 12 BHV’ers in dienst. Mocht zich een noodgeval voordoen, dan zijn deze mensen erop getraind onmiddellijke zorg te verlenen.

De gezondheid van onze medewerkers is van groot belang. We stellen diverse persoonlijke beschermmiddelen beschikbaar om lichamelijk letsel te voorkomen.  Tevens vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers ook voor een persoonlijk gesprek bij hun leidinggevende terecht kunnen.  We functioneren als team en doen er alles aan om op een veilige en prettige manier samen te werken.

Milieu

Als een van de grootste onafhankelijke papier- en plasticverwerkers ter wereld, is het onze verantwoordelijkheid om uw lokale papier en plastic stromen op een duurzame manier te verwerken, zonder dat het milieu hier schade van ondervindt. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op onze duurzaamheidspagina.

Wij zijn uw duurzame recycling partner Start vandaag

Neem contact met ons opContact

Volg ons